ფორმულის სახელი:

 • And

ფორმულის ტიპი:

 • ლოგიკური

ფორმულის აღწერა:

 • ფორმულაში შეგვაქვს ერთი ან მეტი ლოგიკური ტესტი. ფორმულის პასუხია TRUE-ს თუ ყველა ლოგიკა დაკმაყოფილდა და FALSE თუ ერთ ერთი ლოგიკური ტესტი მაინც არ დაკმაყოფილდა.

ფორმულის მოწყობა:

=AND(logical1,logical2… logical255)

ფორმულის არგუმენტები:

logical1 – ლოგიკური ტესტი 1

logical2 – ლოგიკური ტესტი 2

logical255 – ლოგიკური ტესტი 255

როგორც ვხედავთ ამ ფორმულაში შეგვაქვს ლოგიკები.

მაგალითი N1

ვთქვათ გვაქვს რიცხვები რეესტრი და გვაინტერესებს ამ რეესტრში რომელი რიცხვია 20 ზე მეტი და ამავდროულად 50 ზე ნაკლები.

როგორც ვხედავთ B3 უჯრაში არსებული And ფორმულის შედეგია TRUE რადგან ამ ფორმულაში შეტანილი ორივე ლოგიკური ტესტი სწორია. კერძოდ A3 უჯრაში არსებული მონაცემი მეტია ოცზე და ნაკლებია ორმოცდაათზე.

მაგალითი N2

გვაქვს X კომპანიაში დასაქმებულთა რეესტრი და გვაინტერესებს კონკრეტული დასაქმებული თუ აკმაყოფილებს რამდენიმე კრიტერიუმს პარალელურად. მაგ: თუ არის 50 წელზე მეტი ასაკის, ხელფასი თუ აქვს 1500 ლარზე მეტი და მუშაობს A ფილიალში.

როგორც ხედავთ E3 უჯრაში არსებული ფორმულის შედეგი არის TRUE რადგან მასში შეტანილი ყველა ლოგიკური ტესტი სწორია.

 • SUBSTITUTE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: Text – …
 • SUBTOTAL
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2) ფორმულის არგუმენტები: როგორც …
 • NOT
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =NOT(logical) ფორმულის არგუმენტები: Logical …
 • IFS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: test1 – …
 • DATE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =DATE(year,month,day) ფორმულის არგუმენტები: როგორც …
 • NETWORKDAYS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: = NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays) …

0 პასუხი "AND"

შეტყობინების დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

ExcelLab-ექსელის ლაბორატორია ©