ფორმულის სახელი:

 • TRUE

ფორმულის ტიპი:

 • ლოგიკური

ფორმულის აღწერა:

 • გვაძლევს ლოგიკურ მნიშვნელობას TRUE (სწორია)

ფორმულის მოწყობა:

=TRUE()

ფორმულის არგუმენტები:

როგორც ვხედავთ ამ ფორმულაში არ შეგვაქვს არგუმენტები.

ფორმულა TRUE გვაძლევს ლოგიკურ მნიშვნელობას სწორია (TRUE). ფორმულა TRUE არის ეგრეთწოდებული შეთავსებადი ფორმულა “compatibility function”, რაც ნიშნავს რომ ის საჭიროა მხოლოდ მაშინ თუკი გვინდა კონკრეტული ექსელის ფაილის სხვა აპლიკაციასთან ბმის დროს. სხვა შემთხვევაში ამ ფორმულის გამოყენების საჭიროება არ არსებობს.

მაგალითი

როგორც ქვემოთ მაგალითში ვხედავთ გვაქვს ორი IF  ფორმულა (B2 და B3 უჯრები), ორივე მსგავსია. ფორმულების შინაარსი შემდეგია: თუკი A2 და A3 უჯრა უდრის მნიშვნელობას True-ს, მაშინ დაწეროს „კი“, თუ არ შეიცავს მაშინ „არა“. პირველი ფორმულაში A2 შედარებულია ლოგიკურ მნიშვნელობაზე True, ხოლო მეორე შემთხვევაში A3 უჯრა არაფერთან არის შედარებული. ორივე ფორმულის შედეგი იგივეა.

რატომ მოხდა ასე?

ექსელში True და False მნიშვნელობები არის ნაგულისხმევი (ჩაშენებული) მნიშვნელობები.

if ფორმულაში, როგორ ვიცით პირველი არგუმენტი არის Logical Test – ლოგიკური ტესტი, ექსელში კი ლოგიკური ტესტი შეიძება იყოს სწორი (True), ან მცდარი (False).

შესაბამისად თუკი მეორე ფორმულაში, ლოგიკურ ტესტში შეტანილი A3 უჯრა იქნებოდა True, მაშინ ფორმულა მოგვცემდა შედეგად Value If True -ს. ხოლო თუკი  A3 უჯრა იქნებოდა ლოგიკური მნიშვნელობა False,  მაშინ ფორმულა მოგვცემდა შედეგად Value If False, ისე როგორც ეს როგორც ქვემოთ მოცემულ ფორმულებშია ნაჩვენები

მსგავსი სტატიები

 • NOT
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =NOT(logical) ფორმულის არგუმენტები: Logical – ლოგიკური მნიშვნელობა ფორმულა NOT ატრიალებს ლოგიკურ მნიშვნელობებს, …
 • IFS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: test1 – პირველი ლოგიკური ტესტი value1- მნიშვნელობა თუ პირველი ლოგიკური …
 • DATE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =DATE(year,month,day) ფორმულის არგუმენტები: როგორც ვხედავთ ამ ფორმულაში შეგვაქვს წელი, თვე, რიცხვი  და …
 • NETWORKDAYS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: = NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays) ფორმულის არგუმენტები: ამ ფორმულაში შეგვაქვს საწყისი თარიღი და …
 • REPT
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: Text – უჯრა, მონაცემი Number_times – რამდენჯერ გაამეოროს Text-ში არსებული …
 • PV
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: rate – განაკვეთი nper – გადახდის პერიოდების რაოდენობა pmt – …

0 პასუხი "TRUE"

შეტყობინების დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

ExcelLab-ექსელის ლაბორატორია ©