ფულის მომავალი ღირებულება FV

ExcelLab-ექსელის ლაბორატორია ©