ფორმულის სახელი:

 • SUMIF

ფორმულის ტიპი:

 • მათემატიკური

ფორმულის აღწერა:

 • აჯამებს თქვენს მიერ მითითებულ სივრცეში არსებულ რიცხვებს ერთ კრიტერიუმზე დაყრდნობით.

ფორმულის მოწყობა:

 • =SUMIF(range,criteria,[sum_range])

ფორმულის არგუმენტები:

range – სივრცე

criteria – კირტერიუმი

[sum_range] – დასაჯამებელი სივრცე

მაგალითი

მოცემულია Z კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლების შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: დეპარტამენტი, სახელი და გვარი, ყოველთვიური ხელფასი.

ჩვენი ამოცანა შემდეგია:

 გვინდა დავაჯამოთ A დეპარტამენტში დასაქმებულთა ხელფასების ჯამი.

როგორც ვხედავთ ფორმულის შედეგი არის 6,600 რადგან A დეპარტამენტში დასაქმებულთა ხელფასების ჯამი შეადგენს 6,600-ს.

მსგავსი სტატიები

 • SUBSTITUTE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: Text – …
 • SUBTOTAL
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2) ფორმულის არგუმენტები: როგორც …
 • NOT
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =NOT(logical) ფორმულის არგუმენტები: Logical …
 • IFS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: test1 – …
 • DATE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =DATE(year,month,day) ფორმულის არგუმენტები: როგორც …
 • NETWORKDAYS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: = NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays) …
ExcelLab-ექსელის ლაბორატორია ©