ვიდეო კურსები Microsoft Excel-ში

გინდა ისწავლო MS Excel ნულიდან პროფესიონალურ დონემდე? გაიგო Excel-ში ყველა მნიშველოვანი ფუნქცია და ფორმულა? ამაში ჩვენ დაგეხმარებით

აქ შენ ისწავლი:

  • – მარტივ მათემატიკურ ფორმულებს როგორიცაა მიმატება და გამოკლება და ა.შ.
  •  
  • – სრთულ სტატისტიკურ თუ ანალიტიკური ფუნქციებსა და ფორმულებს.
  •  
  • – უჯრებისა და უჯრების შიგთავსის ფორმატირებას
  •  
  •  – Date Tools, Connections, Developer
  •  
  • – და კიდევ მრავალ მნიშვნელოვან ფუნქციას

ვიდეო გაკვეთილები

თითოეული კურის მოიცავს 10+ ვიდეო გაკვეთილს

თეორიული მასალა

კურსი მოიცავს თეორიუიულ მასალას რომელიც მოცემულია სამუშაო ექსელის ფაილის სახით

ტესტები და შეფასებები

გადაამოწმე შენი ცოდნა

დამატებითი სავარჯიშოები

მეტი პრაქტიკა = მეტი ცოდნა

ExcelLab-ექსელის ლაბორატორია ©